Terapi Samtal LevNU Katarina Lundblad

Terapeutiska samtal

Samtalen vänder sig till alla som längtar att möta sig själv på djupet,och vara i kontakt och medveten om tankar, känslor och kropp direkt i stunden. Kanske är det något som är aktuellt i ditt liv just nu som du vill lära dig hantera på ett nytt sätt, existentiella frågor, ångest, känslomässig stumhet och avstängdhet.

Jag arbetar integrativt med mindfulness/meditation och självmedkänsla som utgångspunkt. Kontakt med kroppen och det som är här och nu, är centralt i samtalen.

Samtal via zoom eller fysiskt i Lund

Samtalen vänder sig till alla som känner ett behov av att samtala på djupet, att möta någon i närvaro och utforska minnen, tankar och känslor. Kanske är det något som är aktuellt i ditt liv just nu som du vill lära dig hantera på ett nytt sätt, existentiella frågor, svårigheter i relationer, obearbetad sorg, ångest, känslomässig stumhet, rädsla för närhet, att släppa gamla föreställningar som begränsar ens liv, självacceptans och självmedkänsla, att komma i kontakt med kroppen och sina känslor.

Vi är alla unika och upplever svårigheter och utmaningar på olika sätt. Vi möts där du är just nu och utgår från det i varje möte. Det är aldrig försent att bli mer fri eller att försonas och möta sig själv på djupet.
Ibland söker vi samtalsbehandling för att förstå oss själva bättre, vilka vi är, vad vi vill och verkligen längtar efter, ibland för att utforska och förstå beteende, känslor eller avsaknad på känslor som funnit med under hela livet. Någon av oss hamnar i en plötslig kris, sjukdom, psykisk ohälsa som tex ångest eller står inför en livsförändring som skilsmässa eller föräldrars åldrande eller död.

Symptom kan t.ex. vara rädsla, skräck och oro, ångest, oro, tillbakadragande och isolering, fysisk och känslomässig stumhet, dissociation, skam, rädsla för känslor, stress, prestationsångest.

Du kan boka ett kostnadsfritt möte på 15 min för att se om det känns rätt. Tillsammans kommer vi överens om antal tillfällen, varje samtal är ca 45 min. En samtalsserie brukar vara 10 -20 sessioner.

Vi träffas på min mottagning eller via Zoom.

Kostnad: Privatperson 1 tillfälle à 45 min, 900 kr ink moms. Företag & Organisationer enligt offert.

Kontakta: Katarina Lundblad, 070-20 12 310, info@levnu.net

Plats: Hälsans Hus, Mårtenstorget 6, Lund.

Fördelar med webbsamtal:

  • Du kan vara hemma eller där du känner dig bekväm.
  • Det finns större möjligheter att bestämma tid.
  • Det är tidsbesparande, man behöver inte ta sig till en viss plats.
  • Du är fysiskt i Sverige eller utomlands.
  • Det finns också möjlighet att träffas under resor eller sjukdom.
  • Underlättar om du har svårt att själv ta dig till sessionen.

Vi använder verktyget Zoom och det enda som krävs är dator (funkar också med platta eller telefon), internetuppkoppling, webbläsare (t.ex. explorer, mozilla, chrome).

Du bokar ett samtal och känner efter hur det kändes. Efter det kommer vi överens om hur du vill göra i fortsättningen.

Syfter med behandlingen är att bli mer klar och medveten över olika tankar, känslor, vad som känns i kroppen fysiologiskt och lära sig att förstå, bli mer trygg och hantera det som är i stunden och samtidigt få mer insikt om vad som ligger bakom.

Den centrala psykoterapeutiska tanken är att ”nuet kan förändra det förflutna” och därför har upplevande av kroppen och hur det känns just nu en central plats i samtalet.

Ibland kanske vi gestaltar olika skeenden via figurer som representerar olika personer i vårt liv eller att vi gör det genom egen fysisk gestaltning.

Jag integrerar alla erfarenheter jag har i det Terapeutiska Samtalet. Som teoretisk bas utgår jag från en dynamisk grund, anknytningsteori, trauma of love (Professor Franz Rupperts terapi Identity oreineted Psyckhotrauma www.franzruppert.de) meditation, mindfulness, MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion) KBT och Mindful Self Compassion, Självmedkänsla.

Min övertygelse är att alla människor har en inneboende längtan till närhet och djupare kontakt med sig själv och att vi utvecklas hela livet. Kroppen och psyket har en oerhörd förmåga til läkning. Allt vi behöver göra är att våga lyssna på vår inre längtan att vara mer i kontakt med oss själva och vårt hjärta.

Min utgångspunkt i mötet med andra är öppenhet och närvaro som ger tillgång till ett djupare kärleksfullt lyssnande och lyhördhet.

Katarina är utbildad socionom, steg 1 i KBT, utbildad terapeut i Identity oriented Psyckhotrauma där man arbetar med anknytning och komplexa trauma, certifierad lärare i mindfulnessbaserad stressreduktion och lärare i Mindful Self Compassion, MSC.

Jag har omfattande erfarenhet av egenterapi och har gått många personlighetsutvecklande kurser i Poona, Indien, Brasilien, USA och på olika ställen i Europa de senaste 35 åren.

Katarina har tidigare arbetat med behandling inom socialförvaltning och öppenvårdspsykiatri och jobbar sedan tio år med samtal, kurser, retreater, resor och utbildingar.

Intresserad av att boka samtal Via SkypeI Lund

Vad blir

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .