Självmedkänsla MSC

Självmedkänsla, MSC 12-17 juni

Självmedkänsla, MSC – 5 dagars intensiv i retreatform
12-17 juni, Syninge kursgård, Norrtälje
Det är ett modigt förhållningssätt i att möta svårigheter och inkluderar den stress som vi ovetandes förorsakar oss själva genom självkritik, själv-isolering eller själv-absorbering. Självmedkänsla ger emotionell styrka och psykisk resiliens, tillåter våra tillkortakommanden, motiverar oss med vänlighet, förlåter oss själva och blir mer autentiska.

Kursen ger steg 1, behörighet till den internationella lärarutbildningen vid Self-Compassion.org

Mer info: Camilla Sköld www.cfms.se

NYTT
SMAKVANDRING MED MINDFULNESS
21 maj i Romeleskogen, Skåne
Läs mer…

STRESSHANTERING FÖR PROFESSIONELLA – Online live
Start 28 maj
Läs mer…


meditation-mitt

Övning – Luta dig inåt bakåt i vardagen

Närsom under dagen luta dig inåt bakåt mot andningen.

Låt dig omfamnas av den.

Varje gång du stressar, oroar dig eller försöka påverka något som inte går att ändra.

Luta dig inåt, bakåt på samma sätt som du vilar axeln mot en nära vän.

Andningen har funnits där hela ditt liv.

Lyssna på ljudfil-  Tillgiven andning 6 min…

Kostandsfri ljudfiler i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR… 

heart-mitt

Tack

Rest in the eternal

Ram Das

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .