Stresshantering för Professionella online live start 28 maj

NYTT VI ERBJUDER EN STRESSHANTERINGSKURS FÖR PROFESSIONELLA
Start 28 maj, 9.00-9.45
Medveten Närvaro, Självmedkänsla och KBT
6 ggr i grupp och ett individuellt inledningssamtal
En kurs för dig som arbetar med människors utveckling och vill lära dig enkla konkreta
praktiska redskap som kan användas direkt i ditt arbete och vardag.
Fokus ligger på att förebygga och återhämta sig från stress.
Läs mer…

8 V KURS ONLINE LIVE VIA SKYPE MINDFULNESS (MBSR) 50%
Start 24/5
Läs mer…

8 V KURS ONLINE LIVE VIA SKYPE I MINDFUL SELF COMPASSION 50%
Start 8 juli
Läs mer…

5 DAGARS KURS I RETREATFORM I MINDFUL SELF COMPASSION
12-17 juni
Kursledare Camilla Sköld Center for Mindfulness Sweden och Katarina
Läs mer…

PROCESSHANDLEDNING, MEDVETET LEDARSKAP
Mindfulness, Självmedkänsla och KBT
Start 12/11
Lund
Läs mer…


meditation-mitt

Övning – Tacksamhet och självuppskattning

Uppmärksamma fem saker du är tacksam över i vardagen tex;

Att kunna ta på sig kläderna själv, att ha en säng, att kunna svälja själv.

Tänk på, känn betydelsen av detta vardagliga och ibland självklara.

Var i kroppen kan du känna tacksamhet?

Lägg gärna en hand på kroppen och andas en minut.

Lyssna på ljudfil-  Tacksamhet och självuppskattning 8 min…

Kostandsfri ljudfiler i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR… 

heart-mitt

Tack

Om den enda bönen du någonsin sa var tack så skulle det vara nog.
Mäster Eckart

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .