LevNU Tidiga trauman Identy Oriented Trauma

Traumaterapi

LevNU erbjuder sessioner och behandling, i grupp eller idividuellt, med fokus på tidiga trauma. Metoden heter Identity oriented Psychotrauma, (IoPT). Det är en klargörande och kraftfull terapeutisk metod som ökar vår förståelse och synliggör bakomliggande omedvetna orsaker till inre stridigheter, skam, självkritik, obeslutsamhet, ångest och blockeringar i våra liv. Genom ökad tillit och klarhet kan vi börja använda vår vilja i en riktning som vi önskar och välja medvetet. IoPT är en kroppsorienterad och upplevelsebaserad terapi. Utgångspunkten är anknytningsmönster, modern hjärnforskning, kroppsmedvetenhet och compassion.

Basic Trauma 1, Franz Ruppert, 9.17 min, se video…

Metoden vänder sig till dig som vill möta dig själv på ett djupare sätt och komma i kontakt tidiga känslor som tex: skam och skuld och som vill förändra mönster och beteenden som är kopplade till tillit och självkänsla.

Kanske är det något som är aktuellt i ditt liv just nu som du vill försonas med och lära dig hantera på ett nytt sätt; en relation, förändringar i livet eller förhållandet till dig själv och din kropp.

För dig som upplever:

 • Stress, oro och ångest.
 • Fysisk och känslomässig stumhet och avstängdhet.
 • Svårigheter och brist på tillit i nära relationer med dig själv, familj eller vänner.
 • Svårförklarliga och diffusa känslor av brist på tillit, skam, skuld och ångest.
 • Oförklarlig rädsla och sömnsvårigheter.
 • Oförklarlig rädsla för olika känslor
 • Grundvärdering som tex: jag är oälskbar, ingen ser mig, ingen bryr sig, jag är fel, jag är dåligt etc.

Identity oriented Psychotrauma, (IoPT), Konstellationer är utvecklad av den tyske psykoterapeuten och psykologiprofessor Frans Ruppert . Metoden bygger på kunskapen om att vi kan bära omedvetna mönster med oss i flera generationer som kanske kommer upp som fysiska symptom eller diffusa känslor och beteenden. I anknytningsprocessen får vi med oss inre modeller som speglar hur vi uppfattar bla vårt eget värde och tilltron till livet som kan skapa intrassling och hinder för oss i relationen med oss själva och andra människor.Vi börja undvika, isolera oss eller har svårt att ta emot, släppa taget och håller fast i. Vi kan bli styrda av olika överlevnadsstrategier som tex undvika, isolering, kämpa emot, slåss inåt eller utåt eller använder mat, alkohol, idrott, jobb, relationer som olika sätt att hålla oss sysselsatta och icke i kontakt med oss själva.

Trauma, symptom och sjukdomar

Våra livserfarenheter lämnar spår I oss på olika sätt I våra tankemönster, schema, känslor, vår kroppskännedom och förhållande till vår kropp och olika vanor och mönster. Våra överlevnadsstrategier fly, undvika, kämpa emot och frysa är alla olika sätt att omedvetet försöka hantera inre och yttre stress och rädsla, trauma. Vi bär med oss alla minnen i kroppen medvetet eller omedvetet vilket kan leda till olika symptom om vi inte bearbetar våra svåra traumatiska upplevelser. Våra trauman kan också omedvetet föras vidare i till andra generationer t.ex. skam.

Dr. Siegel’s bok i neurobiolog i neurobiologi «Pocket guide to Interpersonal neurobiologi» och Joachim Bauer’s bok «Why I feel what you feel» ger båda viktiga bidrag för att förstå hur spegling genom representanter kan aktivera spegel neuroner i hjärnan som gör det möjligt att väcka minnen både explicit och implicit. Trauma lämnar spår som orsakar symptom och sjukdomar och minskar vår möjlighet att leva livet som vill.

The Imprint från In Utero, Dr Gabor Mate, se video…

Trauma är inte något som löses upp av sig själv som t.ex. kortvarig stress. Långvarig stress kan ha samma effekt som trauma, det kan orsaka samma symptom och i sin tur orsaka trauma.

Franz Ruppert, Trauma and physical symptoms, 16 min, se video…

Traumatiska händelser och långvarig stress påverkar vår kropp och psyke tills de är mötta, förstådda så de kan smälta, släppa. I denna process är det av stort värde att möta sig själv med värme, vänlighet och medkänsla som ger oss tillit och trygghet och aktiverar vårt trygghetssystemet. Ett trauma är en situation där vi inte kan fly, kämpa emot och vårt system blir överbelastat. Ju yngre vi är desto mer sårbara är vi naturligtvis och likaså om vi är i beroendeställning till dem som gör oss rädda och otrygga t.ex. förälder eller en person som står oss nära.

Att inte kunna skydda sig ger upphov till känslor av hjälplöshet och otrygghet, ensamhet, skyddslöshet. Om ingen finns i närheten som vågar se, känna, prata eller hjälpa oss kan känslor som skam, värdelöshet, att inte vara värd något, oälskad väckas. När vi upplever intensiv hjälplöshet reagerar kroppen genom att stänga av, frysa. Både muskler, andning. Kroppens kemi reagerar liksom vårt psyke som splittrar oss, fragmenterar så att vårt minne av händelsen är separerad från resten av vårt psyke s.k. dissociation.

Enligt Professor Franz Rupperts modell splittar vårt psyke sig i tre delar vid trauma; den hälsosamma delen, den traumatiserade och överlevnadsdelen.

I Identity oriented Psychotrauma, (IoPT), arbetar vi för att den traumatiserade delen skall bli sedd och erkänd som den är och upplevas fysiskt så gott man kan,

Detta kan endast ske genom att den hälsosamma delen stärks gradvis genom ökad tillit, kontakt, acceptans, compassion och kroppskännedom.

Franz-Ruppert-Split-trauma

Olika typer av trauma enligt Rupperts modell:

Basic trauma, Franz Ruppert, se video…

Trauma kan orsakas av naturkatastrofer, våld, sexuellt våld och brist på trygghet och kärlek.

 • Trauma of identity, (tidiga trauma)
 • Trauma of love (tidigare kallad symbiotiskt trauma )
 • Trauma of sexuality
 • Trauma of victim/perpertrator

Franz Ruppert: Victim and perpertrator dynamics, 28 min se video…

Professor Franz Ruppert har forskat de senaste 20 åren på trauma och undersökt både existential trauma, trauma of loss (tidig förlust) trauma of love, trauma of identity och connection system trauma och funnit att resonsansprocessen i metoden fungerar för alla dessa olika trauman.

The trauma of love, läs artikel…,is the term we give to the trauma of not being able to get a clear, loving connection with our mother at the earliest time in our life. The primary reason for this is if she herself is traumatised and psychologically split, and so is unable to tolerate real emotional connection. The trauma of identity is the first splitting where we have to give up on our healthy wanting self in order to have some connection with our mother; we have to identify with her wants. This is a severe loss of self, of identity, and from here on we construct our identity through identification with others (mother and father first), and through the attributions they give us, the things they tell us about ourself.

Trauma is literally about survival; it is an experience we are unable to psychologically metabolise, and in order to survive the moment our psyche splits the experience off. This experience remains split off and boundaried in our psyche, and we develop increasingly elaborate and subtle ways of maintaining this split.

The traumas of love and of identity happen at a pre-verbal time of our life, often pre-birth, and so are not available to us as cognitive memories, but are stored in the body, in the cells and the neural fabric of our being. These early traumas then influence entirely how well we are able to manage any later events that are traumatic. And the trauma of identity influences completely our ability to be in the world, to make relationships, be successful, feel good about ourselves and understand who we really are.

Artikel av Vivian Broughton, läs mer…

Vi möts fysiskt eller online 45 min.

Som klient kommer du med en intention, d.v.s. den förändring du önskar och vill arbeta mot. För att illustrera och tydliggöra dynamiken i din problematik är både klient och terapeut aktivt deltagande och är med och representerar en person eller symptom. Ibland använder vi träfigurer som representanter. Vi ser på dynamiken mellan dig och det du valt att titta på, och får en inblick i vad som är bakomliggande orsak till symptomen.

Resonancework-Konstellationer-Katarina-Lundblad-LevNU

Tonvikt ligger på att vara i kontakt med vad som händer i kroppen här och nu och att se och möta det som är i stunden; fysiskt, känslomässigt, tankar/bilder och förhålla sig till det så gott vi kan.

Hur många gånger?
En konstellation är en början till att se och utforska ett beteende eller symptom, och genom det öppna upp för en process. Vi brukar rekommendera att man bokar minst tre tillfällen med tid emellan för att följa upp och integrera. En förändringsprocess att se klarare, komma till insikt, acceptera och försonas tar sin tid och är en individuell process.

Vi har med oss mindfulness och compassion som ett stöd i att vara i kontakt och stanna med det som är, bli mer medveten och se klarare. Vi utgår från den direkta upplevelsen i kroppen här och nu.
Medkänsla, vänlighet och acceptans är fundament i mötet vilket öppnar upp för integrering, förståelse och läkning på olika nivåer.

Tillsammans kommer vi överens om antal tillfällen, varje session är
45 min.

Kostnad: 800 kr/session, företag 1000 exkl moms/session.

Kontakta: Katarina Lundblad, 070-20 12 310, info[at]levnu.net

Pröva på Identity oriented Psychotrauma, (IoPT), Konstellationsarbete Kostandsfritt.
30 min per person
Boka tid via mejl eller mobil. Vi arbetar via figurer eller med representation av en fysisk person

Fördelar med webbsamtal:

 • Du kan vara hemma eller där du känner dig bekväm.
 • Det finns större möjligheter att bestämma tid.
 • Det är tidsbesparande, man behöver inte ta sig till en viss plats.
 • Du är fysiskt i Sverige eller utomlands.
 • Det finns också möjlighet att träffas under resor eller sjukdom.
 • Underlättar om du har svårt att själv ta dig till sessionen.

Vi använder verktyget Zoom och det enda som krävs är dator (funkar också med platta eller telefon), internetuppkoppling, webbläsare (t.ex. explorer, mozilla, chrome).

Katarina Lundblad är terapuetutbildad socionom, lärare i mindfulness och internationellt certifierad konstellatör, utbildad av Dr Albrecht Mahr i Familjekonstellation vid Psykosyntesakademin, Stockholm, internationell certifieringsutbildning i Systemiska Konstellationer vid Inst. för Flergenerationstrauma, Oslo. Hon går nu Advanced Training i Resonancework för psykologiprofessor Franz Ruppert sedan 2011. Katarina går regelbundet i handledningsgrupper ledda av psykoterapeut Marta Thorsheím i Oslo och Franz Ruppert i Munchen.

De senaste sex åren har Katarina har deltagit i ett tiotal internationella workshops.

Intresserad av att boka session Via SkypeI Lund

Vad blir

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .