Camilla Sköld

Möt Camilla Sköld, internationell utbildare i mindfulnessbaserad stressreduktion som berättar om det nya 8 v programmet Interpersonell Mindfulness (IMP)

”Via spegelneuronen känner vi den andre i oss själva och vi utforskar sårbarheter utan att bli intrasslade eller överväldigade. Detta sätt är inte bara djupt berikande utan vi får energi och återhämtning jämfört med att drabbas av t.ex empatiutmattning.”

Vem är du och vad jobbar du med?
Jag heter Camilla Sköld, leg Sjukgymn och med Dr i neurovetenskap, har grundläggande kognitiv psykoterapeututbildning med relationell inriktning och lärarcertifiering i det evidensbaserade originalprogrammet, Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR från Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School i USA.

Foto: Heidi Backman

Jag är grundare av CFM-Sweden och vi ger certifierande lärarutbildning i MBSR sedan 2008 och kommer erbjuda lärarutbildning i Mindfulness-Baserad Kognitiv Terapi från 2019. Jag undervisar även andra program såsom Mindful Self-Compassion, Interpersonal Mindfulness Program. Jag är initiativtagare till och kursansvarig för Mindulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet, som var den första i Sverige när den startade 2007.

När jag åkte iväg på min första retreat i relationellt arbete, hade jag inga speciella förväntningar. Jag utövade ju redan meditation. Det kom dock att bli en omvälvande resa. Jag fick möta min exman i flera olika skepnader när vi gjorde övningar tillsammans. Det kraftfulla i arbetet är det som händer i ögonblicket mellan mig och den andre. Att speglas om och om igen av olika personer och få ny respons på gamla teman, är så läkande.

Berätta om den nya 8-veckorskursen, Interpersonal Mindfulness Program, IMP. Vad innebär relationell mindfulness?

Om vi mediterar gör vi kanske det mest ensamma på vår kammare, för att bygga upp lugn och koncentration. Men i vardagen, i kontakt med andra kan det vara väldigt utmanande att behålla lugnet och koncentrationen som kan kännas så självklar när vi sitter hemma på kudden.

Som människor är vi väldigt känsliga och översköljs dagligen av en flod kontakter. Vår värld skapas genom att beröra och bli berörda, känna, uppfatta och tänka. Skulle det vara möjligt att vara mer medvetet närvarande i dessa vardagsögonblick som faktiskt oftast är tillsammans med andra?

Från födelsen är vi gjorda för att känna in andra och en brist i denna förmåga är en enorm källa till stress. Med stöd från varandras medvetna närvaro och vänliga intention att uppmärksamma blir själva samtals-akten i IMP en möjlighet att få syn på automatiserade mönster som aktiveras speciellt i nära relationer. Vi kan också komma till insikt om vår inneboende kapacitet för kärlek, glädje och visdom.

Att bara vara närvarande i sig själv, i utforskandet av den andre, är läkande i sig. Inom terapi pratar man om att generella faktorer är det som påverkar utfallet av terapi allra mest. I IMP övar vi dessa generella faktorer genom medveten närvaro i själva relationsögonblicket. Vi utforskar tillsammans  teman som olikheter, att ge och ta emot, roller, hinder såsom t.ex ilska och tvivel men även goda egenskaper som medkänsla och kärleksfullhet.

I utövandet får vi syn på automatiserade mönster, trossatser vi har och roller vi tar i olika relationer såsom i familjen, bland vänner, på jobbet osv. Vi speglas från olika håll genom att bli hörda och sedda av nya personer om och om igen. Den här sortens möten i medveten närvaro aktiverar empatisk medkänsla genom att våra hjärtan öppnas. Via spegelneuronen känner vi den andre i oss själva och vi utforskar sårbarheter utan att bli intrasslade eller överväldigade. Detta sätt är inte bara djupt berikande utan vi får energi och återhämtning jämfört med att drabbas av t.ex empatiutmattning.

Vilka vänder sig programmet till?

Till alla som vill lära sig att finnas till för andra utan att förlora sig själv i både goda och mer utmanande möten.

Om du arbetar med individuell terapi eller med grupper är denna form av utövande en mycket bra träning i att stanna i och med dig själv när egna sårbara mönster aktiveras och överlevnadsstrategier som att tillhöra gruppen tar över. I mötet kan detta komma till uttryck genom att t.ex. vara till lags, prestera, vara perfekt osv.

Varifrån kommer programmet?

Florence Meleo Meyer och Phillys Higgs IMP

Florence Meleo Meyer & Phillys Higgs

Det är ett samarbete mellan Center for Mindfulness (CFM), University of Massachusetts Medical School och Metta Organization (Insight Dialouge) i USA.  Programmet är utvecklat av Florence Meleo-Meyer tidigare huvudlärare och utbildningschef vid CFM och Phillys Higgs MBSR-lärare och en av huvudlärarna i Insight Dialouge. Kursen kom till som ett svar på behovet, av att människor som länge arbetat med individuella samtal och grupper i mindfulnessbaserad metodik önskade fördjupa och utveckla sin medvetenhet om gruppprocessen och vad som händer i oss och i möten med olika personer.

Det fanns också önskemål om att öva den infrågande dialogen, s.k ”inquiry” som följer efter olika övningar, där många som leder program upplever det utmanande att ställa reflekterande direkta frågor ifrån ögonblicket. Just detta sätt att följa upp är annorlunda än såsom vi vanligtvis ställer frågor, där svaren ofta kommer från ”min berättelse om mig själv” och inte från det som är just nu.

Vad är skillnaden mellan mindfulnessbaserade program (t.ex MBSR, MBCT), program inriktade på medkänsla (t.ex MSC) och interpersonella mindfulness-program (t.ex IMP)?

I IMP utforskar vi oftast parvis som en gemensam meditation. Vad som händer i oss och mellan oss utifrån olika specifika frågor. Upplägget kan vara att utifrån exempelvis frågan – vilka roller har jag på min arbetsplats? Sedan får man fem minuter att prata medvetet närvarande utifrån frågan och den andre lyssnar i närvaro. Vi växlar vem som talar och vem som lyssnar och slutligen reflekterar man gemensamt om upptäcker och insikter.

I IMP är det relationen som är i fokus för vår uppmärksamhet. I mindfulnessbaserade program är fokus att bli medveten om vad som pågår i tillvaron, inom oss och runt omkring oss och i compassion-program fokuseras hur vi tar hand om oss själva i mötet med svåra känslor.

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .