Vi möts live på skype; kurser, samtal och handledning

Vi möts live på skype; kurser, samtal och handledning

LIVE VIA SKYPE – 8 VECKORS KURSER 50% rabatt

8 V KURS I MBSR, Mindfulnessbaserad Stressreduktion
Hantera fysisk och psykologisk stress och öppna upp för tillit till det som är.
Välkommen med vart du än bor.
Start: 31 mars, 18-20
Anmäl dig här…

8 V KURS I MSC, Mindful Self –Compassion
Odla glädje, tillit och tacksamhet.
Välkommen med vart du än bor.
Start: 23 april, 18-20
Anmäl dig här…

TERAPEUTISKA SAMTAL & SESSIONER VIA SKYPE
Kroppen och det som är just nu är utgångspunkt. Jag arbetar integrativt med meditation och compassion som grund i mitt arbete.
Läs mer…
Kontakta mig på info@levnu.net

HANDLEDNING I MINDFULNESS VIA SKYPE
För er som arbetar med mindfulness i grupper, behandlingsarbete eller terapeutiska samtal och som vill fördjupa och implementera förhållningssättet.
Kontakta mig på info@levnu.net

NYTT

SMAKVANDRING MED MINDFULNESS
21 maj i Romeleskogen, Skåne
Läs mer…

MEDVETET OCH HÅLLBART LEDARSKAP
Utvecklas som ledare och människa
Start 22 okt 2020, Lund
Läs mer…


meditation-mitt

Övning – Möta ovisshet och stress med öppet hjärta

Landa i sittställningen.

Bli medveten om ditt hjärta. Tillåt allt som är att få finnas; öppenhet, stängdhet, rädsla, glädje…

Andas in allt som pågår i sinnet; alla tankar,
allt du är upplever fysiskt och emotionellt.
Andas in i det öppna hjärtat.

På utandningen släpp till en större evig närvaro.

Shanti. Shanti.

Lyssna på ljudfil-  Andas in, Hjärtmeditation…

Kostandsfri ljudfiler i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR… 

heart-mitt

Tack

This too shall pass
Persien 1200-talet

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .