Katarina Lundblad LevNU Mindfulness Compassion Självmedkänsla kurser
Kurser i Mindfulness MBSR och Mindful SelfcompassionSjälvmedkänsla MSC

KURSER

Vi erbjuder kurser i Mindfulness MBSR; verkningsfullt vid bla smärta, stress och ångest. Mindful Self Compassion, Självmedkänsla MSC; ger verktyg för emotionell hållbarhet och inre trygghet.

Terapeutiska Samtal LevNU

TERAPEUTISKA SAMTAL

Att vara närvarande och i kontakt med kroppen har en central plats i samtalet. Att möta känslor, tankar, fysiologiska förnimmelser med vänlighet, acceptans och kärleksfullhet så gott man kan.

KOSTNADSFRI FÖRELÄSNING, Lund, 8/11, läs mer…

Resor och Retreater LevNU

RESOR & RETREATER

Vi arrangerar hälsoresor med vandring, mindfulness och självmedkänsla som tema och tysta retreater i mindfulness på Mundekulla Retreatgård där acceptans och försoning är bärande fundament.

Katarina Lundblad LevNU Mindfulness Mindful Self Compassion

Katarina är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning. Hon har lärarcertifiering i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, från Center for Mindfulness USA, lärare i Mindful Self Compassion, MSC Självmedkänsla och är traumaterapeut i IoPT. Katarina har mer än 30 års erfarenhet av meditation och arbete med människor i utveckling.

Läs mer...
Mannen med hästarna - Bok med berättelser och metaforer för rekflektion i mindfulness självmedkänsla och KBT

NY BOK! MANNEN MED HÄSTARNA
Berättelser och metaforer för reflektion i mindfulness, självmedkänsla och KBT
En bok som väcker eftertanke, samtal och skratt.

Dr Åsa Palmkron Ragnar och Katarina har även skrivit andra böcker om Mindfulness, Självmedkänsla och Mindful Eating.

Läs mer...
SENASTE NYTT

AKTUELLA KURSER

BASKURS
27-28/9 i Malmö Fullt
4-5/10 i Stockholm

8v KURS I MINDFULNESS, MBSR
Start 1/10 i Lund

BOOSTER 8V MBSR
Start 8/11 i Lund

VIDAREUTBILDNING FÖR INSTRUKTÖRER I MBSR
Malmö  15-16/10

8v KURS i SJÄLVMEDKÄNSLA
Start 26/9 i Lund

AKTUELLA RETREATS

INTENSIVKURS I MINDFUL SELF COMPASSION (MSC)
5 dagar i retreatform
17-22/10, Stockholm

MINDFULNESSBASERAD RETREAT PÅ MUNDEKULLA
Kärleksfull vänlighet, acceptans och försoning.
10-15/11

TERAPEUTISKA SAMTAL

Vi träffas på min mottagning eller via skype. Boka ett kostnadsfritt samtal på 15 min för att se om det känns rätt, läs mer…

KOSTNADSFRI FÖRELÄSNING, Lund, 8/11, 18-20
Välkommen till en kostnadsfri kväll där jag berättar om det nya 8 v programmet i mindfulness och relationer, Mindful Interpersonal Program ett 8 v program utvecklat av Center for Mindfulness, USA och Metta Org, USA som startar vt 2019. Under kvällen får du också veta mer om mindful self compassion, självmdkänsla ett program där vi övar att möta oss själva med självmedkänsla och värme istället för kritik och värderande. I programmet närmar vi oss skam och självkritik med vänlig kärleksfullhet. Du får också veta mer om skillnaden mellan ett 8 v program i mindfulness och ett 8 v program i mindfulnessbaserad stressreduktion (originalprogrammet enligt CFM, USA).
Anmäl dig via info@levnu.net, ange namn och mobilnummer.

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .