Kurser i Mindfulness MBSR och Mindful SelfcompassionSjälvmedkänsla MSC

KURSER

Vi erbjuder kurser i Mindfulness MBSR; verkningsfullt vid bla smärta, stress och ångest. Mindful Self Compassion, Självmedkänsla MSC; ger verktyg för emotionell hållbarhet och inre trygghet.

Terapeutiska Samtal LevNU

TERAPEUTISKA SAMTAL

Att vara närvarande och i kontakt med kroppen har en central plats i samtalet. Att möta känslor, tankar, fysiologiska förnimmelser med vänlighet, acceptans och kärleksfullhet så gott man kan.

Resor och Retreater LevNU

RESOR & RETREATER

Vi arrangerar hälsoresor med vandring, mindfulness och självmedkänsla som tema och tysta retreater i mindfulness på Mundekulla Retreatgård där acceptans och försoning är bärande fundament.

Katarina Lundblad LevNU Mindfulness Mindful Self Compassion

Med längtan hem som drivkraft, har Katarina rest till många platser och samlat värdefulla erfarenheter, både i det inre och det yttre. Meditation inom kristen mystik, sufism och buddism, poesi av Rumi, Kabir och Hafiz har berört och inspirerat. Allt detta vävs in och är avgörande för hur Katarina arbetar.

Läs mer...

 

SENASTE NYTT

AKTUELLA KURSER

8v SKYPE-KURS I MBSR
Start 17/3

INTENSIVKURS I MINDFUL SELF COMPASSION (MSC)
12-17/6, 5 dagar i retreatform

INSTRUKTÖRSKURS MBSR
Startar i Malmö 22-23/6

MINDFULNESSBASERAD RETREAT PÅ MUNDEKULLA
1-6/9. Kärleksfull vänlighet, acceptans och försoning.

VIDAREUTBILDNING FÖR INSTRUKTÖRER
10-11/9 i Malmö

KALENDER MED ALLA KURSER & RETREATER
Fri Från Stress Med Mindfulness - Medveten närvaro

FRI FRÅN STRESS MED MINDFULNESS
Den bästsäljande första heltäckande boken om mindfulness med grundbegrepp, övningar och praktiska tips. Dr Åsa Palmkron Ragnar och Katarina har även skrivit andra böcker om Mindfulness, Självmedkänsla och Mindful Eating, läs mer…

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .