Instruktörskurs i Mindfulness

Start. 5 oktober

Kursen bygger på innehållet i det sk 8 veckors programmmet i MBSR och ger behörighet till att söka vidare till steg 2, Practicum för lärarbehörighet i mindfulness, MBSR.
När du utbildar dig enligt mindfulness, MBSR av behörig lärare kan du ta del av internationella kurser och utbildningar som hålls världen över av Center for Mindfulness, USA.

Läs mer

meditation-mitt

Övning- Självmedkänsla i mötet med andra

PAUSA.

Pausa medvetet i mötet med andra; kanske när du själv pratar eller lyssnar,
kanske när din blick möter den andre.
Automatiskt och snabbt värderar, dömer, jämför vi och reagerar sedan med
motstånd mot det som är.

Hämta tillbaka dig själv; till underlaget, andningen, hela kroppen.
Igen och igen.

heart-mitt

Tack

Släpp taget om självfördömande,
detta gamla, inlärda sätt att slå på dig själv för varje inbillad otillräcklighet.
Släpp…släpp…släpp

Danna Faulds

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .