Mindfulnessbaserad stressreduktion MBSR

Utbilda dig till Instruktör, handledning i mindfulness, MBSR

Vad är Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR?
MBSR är originalprogrammet utformat av  Jon Kabat Zinn och det mest internationellt beforskade programmet i världen. Som certifierad lärare i MBSR har du lång och gedigen utbildning och erfarenhet av att leda grupper. Som cert lärare har du också lång erfarenhet av retreater och egen handledning i mindfulnessbaserad stressreduktion av behöriga lärare från CFM, USA.

Utbilda dig till Instruktör, du får steg 1 via Center for Mindfulness, USA.
Du får en internationell behörighet och utbildas av en erfaren och gediget utbildad lärare i mindfulness baserad stressreduktion, MBSR.
Stockholm 13-14/2
Malmö 22-23/6 2020
Finland  9-11/12 2020
Läs mer…

Baskurs
Finland, 3-5 feb  Läs mer…
Malmö 31/3-1/4 Läs mer…

Vidareutbildning
Malmö 10-11/9
Läs mer…

Handledning, för dig som jobbar med grupper eller terapi
När vi jobbar med människor och med mindfulness behöver vi handledning som i allt annat terapeutiskt arbete. Att arbeta med grupper är spännande; först att lära sig leda övningarna inifrån, att följa upp övningarna som är en del av pedagogiken och lärandet av mindfulness och sedan att medvetet hantera olika gruppdynamiker. För att leda inifrån oss själva behöver vi integrera det vi säger och gör i oss själva så budskapet går från hjärta till hjärta eller höger hjärnhalva till höger hjärnhalva, embodyment.
LevNU erbjuder handledning individuellt eller i grupp, via skype eller fysiskt.
Kontakta mig på mobil 070-201 23 10 eller info@levnu.net

Läs intervjuer med kursdeltagare…


meditation-mitt

Övning – Närvaro i steget

Pröva. Under dagen närsom rikta uppmärksamheten mot dina fötter, steget, rytmen, tyngd och tryck, kontakten med underlaget.

Närvaro i fötterna.

Rikta uppmärskamheten mot dina fötter som vilar mot golvet, känn fotsulorna, tyngd, tryck, temperatur. Känn, notera, uppmärksamma, vila i kontakt med.

Närvaro i fötterna.

Kostandsfri ljudfiler i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR… 

heart-mitt

Tack

So, when the shoe fits
the foot is forgotten,
When the belt fits
the belly is forgotten,
When the heart is right
“For” and “against” are forgotten.

Chang Tzu

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .